Medlem av
telekjeden logo

Finansiering

finansieringFinansiering
Leie betyr fleksibilitet og lønnsomhet for din bedrift. Fordelen med leie er at bedriftens kostnader fordeles over den perioden utstyret benyttes og skaper grunnlag for inntjening.

I samarbeid med finansieringsselskapet IKANO Finans, gir  vi deg muligheten til å få en totalløsning. Utstyr, service, finansiering og forsikring tilbys på ett sted - enkelt og effektivt!

Hvorfor leie?
Leie gir mulighet til regelmessig utskifting av utstyr, slik at din bedrift får tidsriktig og effektivt utstyr uten å gjøre en kapitalkrevende investering.

Leie påvirker ikke likviditeten og frigjør kapital som kan benyttes til andre formål. Leien utgiftsføres i sin helhet over driftsregnskapet. Dette gir redusert balanse og bedre nøkkeltall.

Leie gir skattefordel fordi leiebeløpet utgiftsføres direkte og reduserer skattbart overskudd. Leie gir dessuten raskere nedskriving av utstyret, i takt med utstyrets verdifall.

Sist men ikke minst, leie gir også mulighet til oppgradering av utstyret i leieperioden til en forutsigbar kostnad.

Hva kan leies?
De fleste typer driftsutstyr. Leieobjektet må være en selvstendig enhet som skal kunne avskrives. Service- og vedlikeholdsavtaler etc kan inngå i leieavtalen.

Forsikring
Utstyr som leies må forsikres. IKANO Finans tilbyr en gunstig allrisk forsikring med lav egenandel og raske oppgjør hvis uhellet skulle være ute.

logo_ikano.jpg