Medlem av
telekjeden logo

Telefoniløsninger for små og mellomstore bedrifter

smb Våre telefonsystemer fra Mitel - MiVoice Office 400 og Innovaphone dekker nær sagt alle behov for telekommunikasjon i en moderne bedrift.


Løsningene gir blant annet følgende muligheter:

Mobil internlinje
Med våre løsninger har du mulighet til å integrere mobiltelefoner opp mot telefonsentralen. Dvs at det kan ringe både på fasttelefonen og mobiltelefonen samtidig. Det spiller ingen rolle hvor du svarer. Sentralbordet og kolleger med hurtigvalgsknapper vil kunne se at du sitter opptatt i telefonen selv om du svarer på mobilen. Du trenger kun å oppgi ett nummer til dine kontakter og du utnytter det beste fra to plattformer.

Integrasjon mellom telefoni og data
En løsning basert på taleserver fra AS Telefoni gir full fleksibilitet. Brukere som foretrekker den tradisjonelle bordtelefonen kan fortsette med det, og brukere som ønsker seg telefon på PC kan få det. Integrasjon med en rekke kundesystemer støttes også. Dette gjør blant annet at kundekort kan presenteres på PC før samtale besvares. Utgående anrop kan også settes opp fra PC ved et enkelt tastetrykk.

Unified Communication (UC)
Unified Communications er et brukergrensesnitt som integrerer telefoni (mobil og fast), e-post, chat (IM), video og tilstedeværelse. Dette gir deres bedrift blandt annet økt fleksibilitet og produktivitet i utnyttelse av arbeidsstyrken, raskere tilgang til informasjon fra kollegaer, reduserte reisekostnader og raskere beslutninger pga. tilgjengelighet.

IP-telefoni
I tillegg til mobiltelefon, trådløst og vanlige bordtelefoner støtter løsningen selvfølgelig også IP-telefoni. Sentralen kobles opp mot nettverket sammen med et ønskelig antall IP telefoner. På denne måten utnyttes datanettverket også til tale. Du kan velge å kjøre kommunikasjon mot det offentlige nettet via ISDN eller IP. Man har også mulighet til å sette opp IP-telefoner på  hjemmekontor eller avdelingskontor og disse vil ha samme funksjonalitet som de som sitter på hovedkontoret.

Sentralbord og meldinger
Ved hjelp av PC-basert sentralbord som Aastra 1560 eller innovaphone Operator kombinert med sentralbordapparat og trådløst hodesett har operatøren til enhver til full kontroll. Med automatisk kømelding til innringer vil dette være med på å øke servicegraden, gi god kundebehandling og et optimalt førsteintrykk.

 

Ta kontakt idag for en prat om løsninger for deres bedrift!


 

logo_mitel logo_innovaphone logo_phonect.jpg logo_telenor